Disclaimer


De MWG besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De MWG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie, of door de MWG, of door jou aan de MWG, via een website van de MWG of anderszins langs elektronische weg. 

Tevens verklaart de gebruiker van deze website en de diensten van de MWG dat zij de MWG niet aansprakelijk zal houden voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de MWG via deze website. De MWG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. 

De MWG garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat ontvangen, of het verwerken daarvan.