Categorieën en jurycriteria


Om aan te sluiten op ontwikkelingen in de markt hebben we dit jaar drie nieuwe categorieën toegevoegd: Digitaal bureau van het jaar, Beste datastrategie en Beste inzet van owned media. Twee categorieën hebben een nieuwe naam gekregen: de Hans Du Chatinier-prijs heet voortaan Beste media research en de Carl Lipp-prijs is omgedoopt tot Sales representative van het jaar. Dit brengt het totaal op onderstaande 14 categorieën. Van alle categorieën zijn de criteria aangescherpt, dus let goed op met invullen van de velden. Veel succes met het schrijven van de cases!
 

Beste inzet van een medium 
Deze categorie heette voorheen Beste gebruik van een medium.
Deze case toont aan dat een medium outstanding, innovatief en/of creatief is ingezet. Goed onderbouwd, komend vanuit strategische uitgangspunten of een specifiek inzicht dat gebruikt wordt in dit medium. De gekozen mediumaanpak mag onderdeel zijn van een media-/middelenstrategie, maar alleen de inzet van één enkel medium (bijvoorbeeld alleen social, radio of TV) wordt door de jury beoordeeld. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan om welk medium het gaat.

Maximaal 750 woorden.
 
Criteria
 • Laat zien wat het inzicht of uitgangspunt is waarop de inzet van dit medium is gebaseerd. 
 • Licht duidelijk toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Onderbouw de keuze, vanuit de kracht van het medium, waaruit blijkt dat het gebruikte medium onderscheidend, innovatief en/of creatief is ingezet.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste content & engagement strategie
Deze categorie heette voorheen Beste engagementstrategie.
Deze case toont aan dat er synergie is tussen de contentstrategie en de engagementstrategie. De case heeft niet alleen bereik, maar betrekt en/of activeert de consument. Dit kan onderdeel zijn van een bredere media-/middelenstrategie en betrekking hebben op offline en online campagnes.

Maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Laat het inzicht of uitgangspunt zien waarop de content & engagementstrategie is gebaseerd. 
 • Laat zien dat de synergie tussen content en engagement de motor is achter het succes van de campagne. 
 • Geef aan hoe is de doelgroep is betrokken en/of geactiveerd.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom. Onderbouw de resultaten van de inzet van content met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste inzet van owned media
In de case moet een merk haar outstanding en/of innovatieve aanpak op eigen media onderbouwen. Geef in de beschrijving de relevante marktomstandigheden aan en hoe en waarom eigen media zijn ingezet om doelstellingen te realiseren. Geef hierbij aan hoe het merk zich heeft gemanifesteerd op inzet en ontwikkeling van eigen media. 

Maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Geef aan wat de visie van het merk op eigen media is en hoe deze visie is vertaald in een strategische aanpak voor eigen media. 
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste media-innovatie 
Deze case gaat over media-innovatie in de breedste zin van het woord. Dit kan zowel een technische ontwikkeling, een innovatieve toepassing als een business concept zijn die bijdraagt aan het veranderen van de spelregels.

Maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Geef aan op welke wijze er sprake is van een innovatieve inzet.
 • Laat zien wat de toegevoegde waarde van de innovatie is voor de markt.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Geef de resultaten indien beschikbaar, inclusief de bronvermelding.

Beste mediaperformance
De beste mediaperformance case toont aan in welke mate de media-inzet op directe en effectieve wijze heeft bijgedragen aan de business-doelstellingen. Goed onderbouwd, komend vanuit strategische uitgangspunten. Lever bewijsvoering aan de hand van de resultaten ten opzichte van de KPI’s.

Maximaal 750 woorden.
 
Criteria
 • Licht toe hoe en op welke KPI’s de campagne is gestuurd c.q. geoptimaliseerd.
 • Laat zien hoe het mediabudget zich verhoudt tot de gerealiseerde doelstellingen.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste datastrategie 
De beste datastrategie laat zien wat de toegevoegde waarde is van data in marketingcommunicatie en dat data cruciaal is voor het succes van de case. De beste datastrategie geeft aan hoe de revelante data is verzameld, verwerkt, toepasbaar gemaakt en heeft bijgedragen aan het beoogde resultaat (bijv. inkoop efficiency, creativiteit en/of gebruikerservaring).

Maximaal 750 woorden.  

Criteria
 • Laat zien wat het doel is van de datastrategie.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Laat zien hoe bepaald is welke data relevant is voor de strategie.
 • Laat zien hoe de data is verzameld en verwerkt.
 • Laat zien hoe de data toepasbaar is gemaakt.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste mediastrategie 
De beste mediastrategie toont aan hoe een helder inzicht is vertaald naar een outstanding mediastrategie. Er moet sprake zijn van een geïntegreerde campagne met een consequente en consistente aanpak tot en met de uitvoering. Onderbouw welke verandering heeft plaatsgevonden in kennis, houding en/of gedrag. 

Maximaal 1.000 woorden.  

Criteria
 • Laat zien op welk inzicht of uitgangspunt de mediastrategie is gebaseerd.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Geef aan hoe het creatieve concept is doorvertaald naar media/content of andersom.
 • Geef duidelijk aan wat de budgetverdeling was.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs uitgedrukt in kennis, houding en/of gedragscomponenten, inclusief de bronvermelding.

Merk van het jaar 
De award voor Merk van het jaar wordt uitgereikt aan het merk dat zich het afgelopen jaar outstanding in de media heeft onderscheiden. Geef in de beschrijving de visie van het merk op media en de doorvertaling van deze visie naar de mediastrategie. Omschrijf de relevante marktomstandigheden en de optelsom van media-activiteiten (in paid, owned en/of earned media) die zijn gedaan om de doelstellingen te realiseren. 

Maximaal 1.250 woorden.

Criteria

Beschrijf hoe het merk outstanding is binnen de branche op het gebied van:
 • De visie van het merk op media.
 • De doorvertaling van de visie naar een strategische aanpak voor media. Geef aan welke media zijn ingezet en met welk doel. 
 • De relatie tot het medialandschap, marktomstandigheden en de te behalen KPI’s. 
 • De samenwerking met business partners (zoals bureaus en media-exploitanten).
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Digitaal bureau van het jaar
Deze award is bedoeld voor individuele digitale bureaus opererend in media/marketingcommunicatie met een directe adverteerdersrelatie. Het bureau opereert uitsluitend in het digitale domein en biedt een of meerdere services aan op het gebied van de inzet van online communicatiemiddelen/mediakanalen, zoals online media-advies, ontwikkeling van apps en/of websites, ontwikkeling van digitale toepassingen, data strategie, performance marketing, digitale media strategie, creatieve ontwikkeling en productie.

Onderbouw in welke mate het digitale bureau zich binnen de branche heeft onderscheiden en met welk resultaat. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar het bureau voor staat tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. Als in de argumentatie een samenwerking met shared service labels en/of externe partners wordt opgevoerd, geef dan de rolverdeling in deze samenwerking aan.

Maximaal 1.250 woorden.
 
Criteria
Beschrijf hoe het bureau outstanding is binnen de branche op het gebied van:
 • De duurzaamheid van de klantrelaties c.q. het klantbehoud en/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het winnen van klanten op eigen kracht of het hebben van een aantoonbare rol in de winst van internationale accounts. 
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.
 • Het stimuleren van digitale (media-)innovatie.
 • Het inspelen op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. 
 • Het stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Mediabureau van het jaar
Deze award is bedoeld voor individuele mediabureaus met een directe adverteerdersrelatie. Onderbouw in welke mate het mediabureau zich binnen de branche heeft onderscheiden en met welk resultaat. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar het bureau voor staat tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. Als in de argumentatie een samenwerking met shared service labels en/of externe partners wordt opgevoerd, geef dan de rolverdeling in deze samenwerking aan.

Maximaal 1.250 woorden.
 
Criteria
Beschrijf hoe het bureau outstanding is binnen de branche op het gebied van:
 • De duurzaamheid van de klantrelaties c.q. het klantbehoud en/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het winnen van klanten op eigen kracht of het hebben van een aantoonbare rol in de winst van internationale accounts. 
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.
 • Het stimuleren van (media-)innovatie.
 • Het inspelen op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. 
 • Het stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Media-exploitant van het jaar 
Onderbouw in welke mate de media-exploitant/publisher zich binnen de branche heeft onderscheiden en met welk resultaat. De commerciële exploitatie voor adverteerders staat centraal in de beoordeling van de case. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar de organisatie voor staat tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. 

Maximaal 1.250 woorden.

Criteria
Beschrijf hoe de media-exploitant/publisher outstanding is binnen de branche op het gebied van:
 • De duurzaamheid van de klantrelaties c.q. het klantbehoud en/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.
 • Het stimuleren van (media-)innovatie.
 • Het inspelen op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. 
 • Het stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.  

Beste media research
Deze categorie heette voorheen Hans du Chatinier-prijs.
De Beste media research is een award voor outstanding commerciële communicatieonderzoeken die bijdragen aan het (theoretische) inzicht in het vakgebied. Zowel bureaus als individuele personen (waaronder studenten) kunnen inzenden. Het betreft het ontwikkelen en toepassen van een researchmethode of het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens. Het onderzoek is vernieuwend omdat een nieuw onderwerp is onderzocht of een nieuwe invalshoek is gekozen. 

Het onderzoek is afgerond met een openbaar rapport, scriptie of publicatie in de periode januari t/m december 2018 in Nederland.

Maximaal 2.000 woorden.

Criteria
 • Laat het vernieuwende aspect en de toepasbaarheid voor de markt zien.
 • Beschrijf de probleemstelling (met toelichting op de achtergrond en relevantie).
 • Beschrijf de gehanteerde onderzoeksopzet en methode(n) van onderzoek en geef aan wat de bijzonderheden in keuzes en vernieuwende aspecten zijn.
 • Laat zien wat de belangrijkste conclusies zijn en de waarde voor het vakgebied.
 • Licht toe hoe de resultaten toepasbaar zijn.
De onderzoeken dienen ingediend te worden via het digitale inschrijfformulier én fysiek in 8-voud bij het secretariaat van MWG te worden ingeleverd. Adres: Nassaukade 300 HS, 1053 LN Amsterdam. 
 

Sales Representative van het jaar
Deze categorie heette voorheen Carl Lipp-prijs.
Door middel van een enquête onder mediabureaus en adverteerders wordt een shortlist van kandidaten samengesteld. De shortlist wordt opnieuw geënquêteerd waarbij de waardering wordt gevraagd op de genoemde criteria. De hoogste gemiddelde waardering bepaalt de nominaties en winnaar.

Criteria
 • Goed media-advies.
 • Kennis van het vak.
 • Servicegericht.
 • Denkt mee, draagt oplossingen aan.
 • Proactief.
 • Outstanding en/of creatief in de werkwijze.

YIM Talent van het jaar
Het Young In Media Talent van het jaar wordt door een jury gekozen aan de hand van een workshop waarin een case moet worden uitgewerkt en gepresenteerd. Elk bedrijf dat actief is in de media kan één meest talentvolle werknemer voordragen. Deze werknemer mag maximaal 30 jaar oud zijn op het moment van de workshop. Na het maken en het presenteren van de case aan de jury bepaalt deze jury de nominaties en winnaar. 

Criteria
 • Goed onderbouwd, consistent mediaplan waaruit strategisch inzicht blijkt.
 • Outstanding aanpak waaruit innovatief vermogen en creativiteit blijkt.
 • Drive en enthousiasme c.q. overtuigingskracht bij het presenteren van de case.