Categorieën en jurycriteria

 

Beste inzet van een medium
Deze case toont aan dat een medium onderscheidend, innovatief en/of creatief is ingezet. Onderbouw hoe dit voortkomt uit strategische uitgangspunten of een specifiek inzicht dat gebruikt wordt in dit medium. De gekozen mediumaanpak mag onderdeel zijn van een media-/middelenstrategie, maar alleen de inzet van één enkel medium (bijvoorbeeld alleen social, radio, (D)OOH of TV) wordt door de jury beoordeeld. Illustreer de case in het licht van het totale media-budget en het individuele budget van het ingezette medium. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan om welk medium het gaat.

Maximaal 750 woorden.
 
Criteria
 • Laat zien wat het inzicht of uitgangspunt is waarop de inzet van dit medium is gebaseerd. 
 • Licht duidelijk toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Onderbouw de keuze, vanuit de kracht van het medium, waaruit blijkt dat het gebruikte medium onderscheidend, innovatief en/of creatief is ingezet.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste content & engagement strategie
Deze case toont aan dat er synergie is tussen de content strategie en de engagementstrategie. De case heeft niet alleen bereik, maar betrekt en/of activeert de consument. Dit kan onderdeel zijn van een bredere media-/middelenstrategie en betrekking hebben op offline en online campagnes. Illustreer het resultaat ten opzichte van het budget dat is ingezet.

Maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Laat het inzicht of uitgangspunt zien waarop de content & engagementstrategie is gebaseerd. 
 • Laat zien dat de synergie tussen content en engagement de motor is achter het succes van de campagne. 
 • Geef aan hoe de doelgroep is betrokken en/of geactiveerd.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Onderbouw de resultaten van de inzet van content met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste inzet van owned media
In de case moet een merk haar onderscheidende en/of innovatieve aanpak op eigen media onderbouwen. Dit kan media in de breedste zin van het woord zijn. Van DM tot een chatbot, van magazine tot e-mail nieuwsbrief en een social platform tot een eigen app. Etc. etc.
Geef in de beschrijving de relevante marktomstandigheden aan en hoe en waarom eigen media zijn ingezet om doelstellingen te realiseren. Geef hierbij aan hoe het merk zich heeft gemanifesteerd op inzet en ontwikkeling van eigen media. 

Maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Geef aan wat de rol van owned media binnen de totale mediastrategie is geweest.
 • Geef aan in hoeverre paid media is ingezet om owned media te laten renderen.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste media-innovatie 
Deze case gaat over media-innovatie in de breedste zin van het woord. Dit kan zowel een technische ontwikkeling, een innovatieve toepassing als een business concept zijn die bijdraagt aan het veranderen van de spelregels.

Maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Geef aan op welke wijze er sprake is van een innovatieve inzet.
 • Laat zien wat de toegevoegde waarde van de innovatie is voor de markt.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Geef de resultaten indien beschikbaar, inclusief de bronvermelding.

Beste mediaperformance
De beste mediaperformance case toont aan in welke mate de media-inzet op directe en effectieve wijze heeft bijgedragen aan de business-doelstellingen. Goed onderbouwd, komend vanuit strategische uitgangspunten. Lever bewijsvoering aan de hand van de resultaten ten opzichte van de KPI’s.

Maximaal 750 woorden.
 
Criteria
 • Licht toe hoe en op welke KPI’s de campagne is gestuurd c.q. geoptimaliseerd.
 • Laat zien hoe het mediabudget zich verhoudt tot de gerealiseerde doelstellingen.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste datastrategie 
De beste datastrategie laat zien wat de toegevoegde waarde is van data in marketingcommunicatie en dat data cruciaal is voor het succes van de case. De beste datastrategie geeft aan hoe de revelante data is verzameld, is verwerkt, toepasbaar is gemaakt én heeft bijgedragen aan het beoogde resultaat (bijv. inkoop efficiency, creativiteit en/of gebruikerservaring).

Maximaal 750 woorden.  

Criteria
 • Laat zien wat het doel is van de datastrategie.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Laat zien hoe bepaald is welke data relevant is voor de strategie.
 • Laat zien hoe de data is verzameld en verwerkt.
 • Laat zien hoe de data toepasbaar is gemaakt.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Beste mediastrategie 
De beste mediastrategie toont aan hoe een helder inzicht is vertaald naar een onderscheidende mediastrategie. Er moet sprake zijn van een geïntegreerde campagne met een consequente en consistente aanpak tot en met de uitvoering. Onderbouw welke verandering heeft plaatsgevonden in kennis, houding en/of gedrag. 

Maximaal 1.000 woorden.  

Criteria
 • Laat zien op welk inzicht of uitgangspunt de mediastrategie is gebaseerd.
 • Licht toe op welke KPI’s is gestuurd en waarom.
 • Geef aan hoe het creatieve concept is doorvertaald naar media/content of andersom.
 • Geef duidelijk aan wat de budgetverdeling was.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs uitgedrukt in kennis, houding en/of gedragscomponenten, inclusief de bronvermelding.

Adverteerder van het jaar
Deze award wordt uitgereikt aan een adverteerder, of merk van de adverteerder, die een onderscheidende en aantoonbare beweging heeft gemaakt op het snijvlak van media, content, technologie en/of data. De adverteerder komt op voor een eigen uniek standpunt om verandering teweeg te brengen en/of om de status quo uit te dagen. 

In de case moet een adverteerder c.q. merk haar onderscheidende en/of innovatieve beweging onderbouwen. Dit kan een beweging in de breedste zin van het woord zijn. Van meer ownership krijgen op data tot een specifieke media aanpak, van eigen content creatie tot partnerships of bijvoorbeeld van het in-house halen van specifieke media of technologie. Etc. etc.
Het kan ook inzet op een campagne betreffen, waarbij de mediastrategie en de media-aanpak onderscheidend is geweest. Illustreer het resultaat ten opzichte van de visie en/of gestelde doelstelling(en).

Maximaal 1.250 woorden.

Criteria
 • Omschrijf welke beweging is gemaakt op het gebied van media, content, technologie en/of data.
 • Licht toe hoe het eigen resultaat en/of het vak verder is gebracht. 
 • Licht toe welke activiteiten zijn ontplooid. 
 • Licht de gebruikte visie (op het mediavak) toe.
 • Illustreer het resultaat ten opzichte van de visie en/of gestelde doelstelling(en) met aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Digitaal bureau van het jaar
Deze award is bedoeld voor digitale bureaus opererend in media/marketingcommunicatie met een directe adverteerdersrelatie. Het bureau opereert uitsluitend in het digitale domein en biedt een of meerdere services aan op het gebied van de inzet van online communicatiemiddelen/mediakanalen, zoals online media-advies, ontwikkeling van apps en/of websites, ontwikkeling van digitale toepassingen, datastrategie, performance marketing, digitale mediastrategie, creatieve ontwikkeling en productie.

Onderbouw in welke mate het digitale bureau zich heeft onderscheiden en met welk resultaat. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar het bureau voor staat tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. Als in de argumentatie een samenwerking met shared service labels en/of externe partners wordt opgevoerd, geef dan de rolverdeling in deze samenwerking aan.

Maximaal 1.250 woorden.
 
Criteria
Beschrijf hoe het bureau onderscheidend is op het gebied van:
 • De duurzaamheid van de klantrelaties c.q. het klantbehoud en/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het winnen van klanten op eigen kracht of het hebben van een aantoonbare rol in de winst van internationale accounts. 
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.
 • Het stimuleren van digitale (media-)innovatie.
 • Het inspelen op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. 
 • Het stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Mediabureau van het jaar
Deze award is bedoeld voor individuele mediabureaus met een directe adverteerdersrelatie. Onderbouw in welke mate het mediabureau zich binnen de branche heeft onderscheiden en met welk resultaat. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar het bureau voor staat tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. Als in de argumentatie een samenwerking met shared service labels en/of externe partners wordt opgevoerd, geef dan de rolverdeling in deze samenwerking aan.

Maximaal 1.250 woorden.
 
Criteria
Beschrijf hoe het bureau onderscheidend is op het gebied van:
 • De duurzaamheid van de klantrelaties c.q. het klantbehoud en/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het winnen van klanten op eigen kracht of het hebben van een aantoonbare rol in de winst van internationale accounts. 
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.
 • Het stimuleren van (media-)innovatie.
 • Het inspelen op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. 
 • Het stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding.

Media-exploitant van het jaar
Onderbouw in welke mate de media-exploitant/publisher zich heeft onderscheiden en met welk resultaat. De commerciële exploitatie voor adverteerders staat centraal in de beoordeling van de case. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar de organisatie voor staat tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie.

Maximaal 1.250 woorden.

Criteria
Beschrijf hoe de media-exploitant/publisher onderscheidend is binnen de branche op het gebied van:
 • De duurzaamheid van de klantrelaties c.q. het klantbehoud en/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.
 • Het stimuleren van (media-)innovatie.
 • Het inspelen op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. 
 • Het stimuleren van goed werkgeverschap.
 • Onderbouw de resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs, inclusief de bronvermelding. 

Beste media research
Deze award is voor onderscheidende commerciële communicatieonderzoeken die bijdragen leveren aan het (theoretische) inzicht in het vakgebied. Zowel bureaus als individuele personen (waaronder studenten) kunnen inzenden. Het betreft het ontwikkelen en toepassen van een researchmethode of het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens. Het onderzoek is vernieuwend omdat een nieuw onderwerp is onderzocht of een nieuwe invalshoek is gekozen. 
Het onderzoek is afgerond met een openbaar rapport, scriptie of publicatie in de periode januari t/m december 2019 in Nederland.

Maximaal 2.000 woorden.

Criteria
 • Laat het vernieuwende aspect en de toepasbaarheid voor de markt zien.
 • Beschrijf de probleemstelling (met toelichting op de achtergrond en relevantie).
 • Beschrijf de gehanteerde onderzoeksopzet en methode(n) van onderzoek en geef aan wat de bijzonderheden in keuzes en vernieuwende aspecten zijn.
 • Laat zien wat de belangrijkste conclusies zijn en de waarde voor het vakgebied.
 • Licht toe hoe de resultaten toepasbaar zijn.
 

Sales Representative van het jaar
Door middel van een enquête onder mediabureaus, digitale bureaus en adverteerders wordt een shortlist van kandidaten samengesteld. De shortlist wordt opnieuw geënquêteerd waarbij de waardering wordt gevraagd op de genoemde criteria. De hoogste gemiddelde waardering bepaalt de nominaties en winnaar. 

Criteria
 • Goed media-advies.
 • Kennis van het vak.
 • Servicegericht.
 • Denkt mee, draagt oplossingen aan.
 • Proactief.
 • Onderscheidend en/of creatief in de werkwijze.

YIM Talent van het jaar
Het Young In Media Talent van het jaar wordt door een jury gekozen aan de hand van een workshop waarin een case moet worden uitgewerkt en gepresenteerd. Elk bedrijf dat actief is in de media kan één meest talentvolle werknemer voordragen. Deze werknemer mag maximaal 30 jaar oud zijn op het moment van de workshop. Na het maken en het presenteren van de case aan de jury bepaalt deze jury de nominaties en winnaar. 

Criteria
 • Goed onderbouwd, consistent mediaplan waaruit strategisch inzicht blijkt.
 • Onderscheidende aanpak waaruit innovatief vermogen en creativiteit blijkt.
 • Drive en enthousiasme/overtuigingskracht bij het presenteren van de case.