Jury richtlijnen

 • De AMMA is een jaarprijs en daarom dient alleen de performance over het jaar 2018 beoordeeld te worden.
 • Bij een verschil van opvattingen tussen de inzender en de AMMA-organisatie, of wanneer de AMMA-organisatie meent dat de inzender de beschreven voorwaarden verkeerd interpreteert, beslist de AMMA-organisatie. Dit besluit is bindend.
 • Juryleden hebben ten aanzien van de inhoud van de ingezonden cases en de jurering daarvan een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Cases worden door de gehele jury beoordeeld, tenzij een jurylid belanghebbend is bij een case. Voor de bespreking van deze specifieke case verlaat het jurylid de juryruimte en onthoudt zich van commentaar en stemming.
 • Indien geheimhouding van gegevens gewenst is, kan de inzending worden ondersteund door niet-openbare documenten die alleen door de voorzitter van deze jury in te zien zal zijn en waaruit niet zal worden geciteerd.
 • Het aantal nominaties per categorie is niet vooraf bepaald. Leidend is de kwaliteit van de inzending. Indien zich de situatie voordoet dat er slechts 1 nominatie is, is dit ook de winnaar. Deze wordt dan bij de uitreiking bekend gemaakt.
 • De AMMA jury beoordeelt het beste werk van het jaar, en daarom is er altijd een winnaar.
 • Per categorie wordt er één winnende case bepaald.
 • Een winnaar dient met meerderheid van stemmen gekozen te worden. Als de stemmen staken kan de voorzitter een beslissende stem uitoefenen.
 • De AMMA kent geen andere waardering dan ‘winnaar’ en ‘nominatie’.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.