Algemene voorwaarden

 • ​De looptijd van het in te sturen werk moet vallen in de periode januari t/m december 2018.
 • Het in te sturen werk moet met mediamiddelen in de Nederlandse markt exposure hebben behaald en aantoonbaar in Nederland zijn (door)ontwikkeld.
 • De case dient uitgewerkt te worden aan de hand van de aangegeven criteria op de website.
 • Het maximale aantal woorden per case is vastgesteld, deze staan bij elke categorie aangegeven. De inzendmodule maximeert automatisch het aantal toegestane woorden per categorie.
 • De case kan uitsluitend via de online inzendmodule worden ingezonden.
 • Het in te sturen werk moet bestaan uit een volledig digitaal ingevuld inschrijfformulier, eventueel aangevuld met bijlagen als plaatsingsschema, onderzoekgegevens, overige relevante bewijsvoering en voorbeelden van het creatieve werk.
 • Het creatieve (beeld-)materiaal of andere bijlagen ter ondersteuning van de case dient geüpload te worden in de online inzendmodule.
 • Per case is 100Mb beschikbaar met een maximum van 20Mb per bijlage.
 • Inzendingen dienen uiterlijk vrijdag 8 maart 2019 om 17.00 uur binnen te zijn. Alle inzendingen ontvangen na deze datum en dit tijdstip, worden niet in behandeling genomen.
 • Ingezonden cases kunnen na de uiterste inzenddatum niet meer worden teruggetrokken.
 • Onjuist ingestuurde cases worden niet in behandeling genomen.
 • Diegene die een case inzendt is ervoor verantwoordelijk dat de opdrachtgever(s) en alle bedrijven/personen die aan de case hebben meegewerkt hiervan op de hoogte zijn.
 • Ingezonden cases kunnen zonder overleg met de inzender worden besproken en/of gepubliceerd. Indien geheimhouding van specifieke vertrouwelijke informatie van de case gewenst is, dient dit expliciet vermeld te worden. De inzending kan in dit geval worden ondersteund door niet-openbare documenten die alleen ter inzage komen van de betreffende jury. Deze informatie wordt niet gepubliceerd.
 • De kosten per ingestuurde case zijn € 500,-- excl. btw.
 • Per bedrijf kunnen meerdere cases worden ingezonden.
 • Eenzelfde cases kan in meerdere categorieën worden ingezonden. Per case worden inschrijfkosten in rekening gebracht.