Algemene voorwaarden

 • Het in te sturen werk moet exposure hebben behaald in de maanden januari t/m december 2017.
 • Het in te sturen werk moet met mediamiddelen in de Nederlandse markt exposure hebben behaald en aantoonbaar in Nederland zijn (door)ontwikkeld.
 • Iedereen kan een AMMA case inzenden. Van belang is de ingezonden case, niet de inzender.
 • Het in te sturen werk moet bestaan uit een volledig digitaal ingevuld inschrijfformulier en eventueel aangevuld met bijlagen als plaatsingsschema, onderzoekgegevens, overige relevante bewijsvoering en voorbeelden van het creatieve werk.
 • Het maximaal aantal woorden per case is vastgesteld, deze staan elke categorie aangegeven. De inzendmodule maximeert het aantal toegestane woorden per categorie.
 • De uitwerking van de ingezonden case dient te geschieden aan de hand van de aangegeven criteria op de website.
 • De case dient uitsluitend digitaal ingezonden te worden via de desbetreffende online inzendmodule.
 • Het creatieve (beeld-)materiaal of andere bijlagen ter ondersteuning van de case dient geüpload te worden in de online inzendmodule.
 • Per case is er 100Mb beschikbaar met een maximum van 20Mb per bijlage.
 • Inzendingen dienen uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 om 17.00 uur ingezonden te zijn. Alle inzendingen ontvangen na deze datum en tijdstip worden niet in behandeling genomen.
 • Onjuist ingestuurde cases worden niet in behandeling genomen.
 • Ingezonden cases kunnen na de uiterste inzenddatum niet meer worden teruggetrokken.
 • Ingezonden cases kunnen zonder overleg met de inzender worden besproken en/of gepubliceerd.
 • Diegene die een case inzendt is er voor verantwoordelijk dat de opdrachtgever(s) en alle bedrijven/personen die aan de case hebben meegewerkt hiervan op de hoogte zijn.
 • Indien geheimhouding van specifieke vertrouwelijke informatie van de case gewenst is, kan de inzending worden ondersteund door niet-openbare documenten die alleen ter inzage komen van de juryvoorzitter. Hieruit wordt vanzelfsprekend niet geciteerd.