Dinsdag 29 oktober | Algemene ledenvergadering


Graag nodigt het bestuur van de MWG alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering op dinsdag 29 oktober 2019. Dit is hét moment om je uit te spreken over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen en de plannen te horen voor de komende periode.

Programma
14:00 uur ontvangst 
14:30 uur aanvang Algemene ledenvergadering
15:30 uur afsluiting
 
Locatie
DPG Media
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam 

Agenda
1. Opening voorzitter
2. Goedkeuring verslag ALV 18 oktober 2018
3. Jaaroverzicht 2018 - 2019
4. Financieel verslag 2018 - 2019
5. Decharge 2018 - 2019
6. Vaststelling contributie 2019 - 2020
7. Goedkeuring plannen en begroting 2019-2020
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bestuur 
De zittende bestuursleden zijn: 
- Eric Kip (Exterion Media), voorzitter 
- René Zeedijk (MediaScience), vice voorzitter/penningmeester 
- Roos Franssen (Bol.com)  
- Klaartje Kuypers (RTL/BrandDeli)  
- Inge Monsees (Mediacom)   
- Pénélope Mazloumidès (Carat)  
- Rob van Griensven (Heineken)  
- Saskia Caelen (DPG Media)  
 
Wijzigingen bestuur
Zowel Roos Franssen, Pénélope Mazloumides als Rob van Griensven verlaten het bestuur van MWG. Roos Franssen en Rob van Griensven zulllen niet worden vervangen. Pénélope Mazloumides vertegenwoordigde in het bestuur YIM. Het bestuur draagt, als vervanger van haar rol, Benjamin van der Kloet (voorzitter a.i. YIM) voor.

De bijlagen voor de ALV kun je vanaf nu online inzien. Nadat je bent ingelogd via mwg.nl zie je in de rechterkolom onder het tab leden de ALV-stukken.

Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je je hieronder aanmelden.

Met vriendelijke groet,
  
erickip_2
Eric Kip
Voorzitter MWG

Algemene ledenvergadering

29-10-2019  |   leden: gratis
Alle prijzen zijn exclusief BTW.